Համերգներ Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնում, 26.03.2011, մաս 2

Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնում, 26.03.2011, մաս 2

26.03.2011թ. կայացած համերգից, մաս 2

/ՄԱՍ 1/