Վերջերս թարմացվել են

Բարդի պատմությունից

Բարդերի ակումբը՝ Երևանում. պատմական ակնարկ

Բարդերի ակումբ, հոգևոր տարածք, որտեղ հավաքվում են հեղինակային երգի սիրահարները. ոմանք՝ երգելու, ոմանք՝ լսելու, մտորելու և ուղղակի ժամանակն իմաստալից անցկացնելու համար։
Բարդերի Ակումբ, 2022թ.

Պատմական ակնարկ

Մարդու այս տեսակի մասին խոսելիս, երևի թե կարիք լինի գնալ այն վաղնջական ժամանակներ, երբ դեռ կային ցեղեր, ձևավորվում էր լեզու, հետագայում լեզվամտածելակերպ։
Մի փոքրիկ պատվածքում կա նկարագրություն. «Եվ եկավ երգասացը ու երգեց ցեղերի մասին, հետո դրանց հավաքելով մեկ լեզվի շուրջ ստեղծվեց ժողովուրդ, հետո եկավ կայսերն՝ ժողովրդից ազգ կերտելու համար»։
Շատ բնորոշ ձեվակերպում է, քանի որ լեզվամտածելակերպի ընդանրությունն է ստեղծում հիմք, արժեհամակարգ, նույնանման ընկալումներ ու մարդկանց մղում մեկ հանունի մեջ կերտելու իր ապագան։

Read more...

 

Բարդերի շարժման առաջացումը

Ովքե՞ր են հեղինակ-կատարողները

 

Դժվար է ճշտել այն ստույգ ժամանակը, երբ կիթառի հնչյունների ներքո առաջին ներբողներն ու ձոներն են հնչել: Թերևս հնագիտական նյութերի շնորհիվ հնարավոր է ենթադրել, որ դեռ Ք.ա. 3-2-րդ հազարամյակներում Հայկական լեռնաշխարհում գոյություն են ունեցել լարային նվագարաններ, որոնց թվում  կար նաև կիթառին խիստ նման գործիք: Սկսած 11-րդ դարից եվրոպական մի շարք ժողովուրդներ երգող պոետներին կոչել են տրուբադուրներ, մենեստրելներ, բարդեր: Այս անվանումներն առավել տարածվածն են այն բազմաթիվներից, որոնցով հորջորջում էին հիմնականում շրջիկ երգասացներին: Նրանց կարելի է համեմատել արևելքում տարածված աշուղների (աշիկ), հայոց մեջ` նաև գուսանների հետ:

Read more...